E Drejta Romake Viti I Pare Juridik - bookaddictshaun.co.uk

fakulteti juridik ba elor juridiku uni pr edu - viti i par fillet e s drejt s historia e institucioneve juridike dhe shtet rore ekonomia gjuh angleze i gjuh frenge i e drejta e konkurenc s